Mazākie "brāļi"

Vēl var paspēt!!

Vēl var paspēt!!

Jau rīt ap pusdienas laiku Smiltenē ierodas vilcene Lote un viņas cilvēks - Zanda Bērziņa Radziņa. Ja vēlies palīdzēt pamestiem dzīvniekiem, kuri...