Par Beverīnas novada karoga skiču izstrādi

Beverīnas novada pašvaldības dome no 2017.gada 4.septembra līdz 30.oktobrim izsludina konkursu par Beverīnas novada karoga idejas skicēm, kura mērķis ir izraudzīt idejas tā izstrādei. Konkursā var piedalīties ikviens.

Konkursa darbus aicinām iesniegt “Pagastmājā”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā 1.kabinetā līdz 30.oktobrim plkst. 16:00. 

Ar konkursa norises kārtībā un noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā – http://ej.uz/6dqw vai pie pagastu lietvedēm. Konkursu rīko: Beverīnas novada pašvaldības dome

Beverīnas novads