Zvārtavas pagasts

Viesojas Rugāju novadā

Viesojas Rugāju novadā  1

Pirms Lāčplēša dienas Zvārtavas amatierteātra kolektīvs viesojās Rugāju novadā, kur Lazdukalna pagastā piedalījās amatierteātru festivālā.Zvārtavas...