Valkas novada pedagogi aicināti pieteikties kursiem

Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa organizē 6 stundu kursus Valkas novada pedagogiem, audzinātājiem 2017. gada 24. oktobrī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Raiņa ielā 28a). 

Nodarbība ilgs no plkst. 10.00 – 14.30.

Tēma: Uzvedības problēmas skolā

Lektore Mg. psych. Iluta Vilnīte, Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra direktore

 

Kursu saturs:

Konflikts, tā risināšanas iespējas skolā;

Agresīvas uzvedības korekcijas iespējas;

Pedagogu un personāla loma disciplīnas nodrošināšanā;

Mācību disciplīnas nodrošināšanas metodes;

Praktisko gadījumu analīze.

Kursu dalībnieki saņems apliecības.

Interesentiem pieteikties līdz 19. oktobrim. 


Citas ziņas