Bērnu zīmējumu konkurss “UZZĪMĒ SAVU “ZIEMEĻLATVIJU””

Bērnu zīmējumu konkurss 

“UZZĪMĒ SAVU “ZIEMEĻLATVIJU””


Laikraksts “Ziemeļlatvija”aicina ikvienu bērnu līdz 12 gadiem (ieskaitot) piedalīties zīmējumu konkursā “Uzzīmē savu “Ziemeļlatviju””. Zīmējumam jāatspoguļo bērna individuālais redzējums par laikraksta “Ziemeļlatvija” izskatu.

 

Zīmējumu var veidot jebkurā tehnikā (izņemot datortehniku) uz A4 formāta lapas.


Zīmējumam otrā pusē jānorāda vārds, uzvārds, vecums un kontakttālrunis.

 

Zīmējumus var iesniegt līdz 27. janvārim pulksten 16 laikraksta “Ziemeļlatvija” 

 redakcijā Rīgas ielā 25, Valkā, vai Smiltenes birojā Kalna ielā 8, Smiltenē.


Konkursa labākos zīmējumus publicēsim laikrakstā, 

kurus noteiks laikraksta “Ziemeļlatvija” darbinieki balsojot. 

Labāko zīmējumu īpašnieki saņems divus ielūgumus uz izrādi bērniem “Smurfiņi”, kas notiks Valkas pilsētas kultūras namā 2. februārī pulksten 18. 


Ja rodas jautājumi, sazinies ar mums – 29166469.


Interešu izglītība