Smiltenes tehnikumā - Vecāku diena

10. februārī plkst 12.00 Smiltenes tehnikumā, Kalnamuižā 10 notiks Vecāku dienai veltīts pasākums “Es tev dāvinu…” Visi laipni aicināti!

Es dāvinu tev šo dienu

Ar sarmotiem kokiem un sniegu

Un zīlītes klauvējienu

Un zvirbuļu aušīgo prieku.

Es dāvinu tev šo dienu

No ausmas līdz novakaram

Tik baltu un tīru un vienu

Kā eņģeli eglītes zarā.

(Pēters Brūvers)

Skolās